Het doel is hetzelfde maar waar de een gepamperd door zijn
ouders, geldschieters, zachte hand en fondsen

een carrière bereikt, bouwt de ander in arre moede en met een
handje geluk, toeval en mooi weer, hetzelfde na.

Op het podium mag ik zeggen wat de winst is van bepaalde
betrekkingen zoals ik al jaren roep dat al mijn

activiteiten om de ontmoeting draaien, had hij niet ooit, dan
was hij niet vervolgens, enzovoorts. Het hol van

kruisbestuiving, goede gesprekken en empathie. Ach, zegt
een jarenlange bezoeker, het is allemaal gewoon

jouw schuld, en hij wijst. Het is dat de coach van vroeger niet
meer leeft, anders zou hij deze last op zich nemen,

nu lacht het publiek en werpt kushandjes toe en achterin geeft
iemand een knipoog en bij het weggaan een high five.