Martin M. Aart de Jong

‘Er zijn nogal wat momenten waarop ik de wereld vervloek’

 

Janine Jongsma

“Poëzie is balsem voor je ziel.”

Meandergesprek met Janine Jongsma

‘Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om objectief een gedicht te beoordelen.’

 

Rinske Kegel

‘Je moet verliefd worden als het ware’

 

Else Kemps

‘Een soort van redacteur van eigen werk’

 

Willemijn Kranendonk

“Het geeft me ook een gevoel van noodzaak”

 

Meandergesprek met Sacha Landkroon

“En natuurlijk publiceren, dat is een eeuwig voortmeanderend doel.”

Sacha Landkroon

‘Niet Sacha Landkroon staat te twijfelen aan de oever van de grote zee’

 

Jelmer Esmyn van Lenteren

“De Coninck is oprecht de reden dat ik schrijf.”

 

Meandergesprek met Jan Loogman

“oefening kan leiden tot een goed in elkaar gezet gedicht”