Alja Spaan

Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

de afstand

Vlak nadat hij had aangebeld, draaide hij zijn rug naar de deur en wachtte af. Dat deed niemand anders. Dat…

alles

Het plan mist, zegt hij, en dat het niet om erkenning gaat maar om duidelijkheid en een toekomst. In de…

het trillen

Ze praat met de vogels en de struiken, de planten en de regen, op fluisterende toon, ze zorgt dat niemand…

energie

Mijn Engels wordt hoe dan ook verbeterd en het Frans geloven ze niet, ook de zestig eendjes in het avondliedje…