Harmen Malderik

“Ik heb de beste beslissingen in mijn leven op de fiets genomen.”

 

Meandergesprek met Hettie Marzak

“poëzie biedt mij als lezer een andere kijk op de werkelijkheid”

 

Meandergesprek met Romain John van de Maele

“mijn opstandigheid heb ik ingeruild voor mededogen”

 

Joris Miedema

“Schrijven is voor mij volledige vrijheid.”

 

Meandergesprek met Herbert Mouwen

“de vrijheid van het schrijven is voor mij een groot goed”

 

Simon Mulder

‘Een idioom dat niet dat van een krantenbericht is’

 

Nafiss Nia

‘Ik ontvlucht het niet, ik zet het liever om in creativiteit’

 

Tijl Nuyts

‘De bundel lezen brengt misschien soelaas!’

 

Ruud Offermans

“De rol die de poëzie in m’n leven speelt is louter existentieel.”

 

Willem Tjebbe Oostenbrink

“Poëzie schrijven betekent voor mij betekenis geven, dan wel een zoektocht naar zingeving.”

 

Huub Oosterhuis

‘Het waren moeilijke tijden’

 

Palescue

“Vroeger las ik alleen dode dichters. Inmiddels vind ik levende ook wel leuk.”

 

Idwer de la Parra

‘Taal is mens’

 

Meandergesprek met Ernst Jan Peters

“om dichterbij de poëzie te komen”

 

Meandergesprek met Levity Peters

“Die honger ben ik nooit meer kwijtgeraakt.”

 

Taco van Peijpe

Interview Taco van Peijpe

 

Hilde Pinnoo

“Voor mij is poëzie een onmisbaar element in een evenwichtig leven, dat de diepte niet schuwt.”

 

Frank Pollet

‘Een dichtbundel is een soort inventaris’

 

Gerda Posthumus

“als dichter voel ik de drive om uit chaos/crisis orde te creëren”

 

Anne Provoost

Interview Anne Provoost