We zouden zo graag iets anders horen dan de grapjes over
gevelde bomen en koeien, alles in twee of meteen

dood, bolbliksems in de keuken en het oude trauma van in
de gang staan met onze bezittingen en een

enkele boterham, we zouden ons zoveel liever de vader in
herinnering brengen bij wie de hemel altijd

onbewolkt bleef, het liefje dat ons redden zou, de kat die op
schoot sprong, het kind dat gewoon doorsliep.

Hoewel we natuurlijk niets horen met vingers in de oren en
het koppig opzeggen van wat psalmregels die

merkwaardig genoeg altijd in nood boven komen en het ook
goed doen bij nachtmerries en stremmingen onderweg.

Om zijn hand te voelen bij het wakker worden of desnoods
het hele lijf dat nu ergens onder het bed ligt.