We zullen in zijn buurt komen maar de juiste plek vermijden.
Misschien een loom handje dat traag zwaait zonder

dat we iets zien zoals we vroeger onder elke brug keken of hij
daar traag onderdoor voer, wijdbeens aan het roer,

een hand onder het bloesje van een andere vrouw en toch koers
houdend. Opnieuw zal het veel te druk zijn, nog

benauwend warm, de opwinding vaag en herkenbaar, half en
half nog altijd bereid tot verrassing en overgave,

de tijd berekenend die nog rest, de route repeterend en opnieuw
zullen we thuiskomen zonder die attractie. Eerst

zijn we aan het werk, kwetterende vrouwen in een studiezaal die
stilte vereist. Dure lunches die gratis worden aangeboden.

Levens die worden vergeleken met elkaar maar niemand noemt
de mogelijkheid lief te hebben of daartoe in staat te zijn.