Er zijn uitzonderingen. Bij dat woord horen randgevallen,
specialiteiten, zomers, boerenerven zonder

blaffende hond, een moeder die beter is of een onbegraven
schat. Geen idee waarom zo’n begrip opeens

naar boven komt, het is te vroeg voor speculaties, er zijn nog
geen gaten onder de boom, niets is er nog

dat wacht in de hal. De lucht is zo zwart dat geen vogel zich
onderscheidt. Schrijver was geen eerbaar

beroep, creativiteit was boekhouden zonder verlies, een jurk
met een schulprandje het toppunt van verzet, een

ooievaar in de tuin met een doek aan zijn snavel het meest
opzichtige beeld en de wegen recht en lang,

eenzaam de fietser die zijn weg vond zonder licht en de stad
een verderfelijk oord net zoals de rest van de wereld.