Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: creaties

een lijstje

Iets met vriendschap, zegt ze, iets dat mensen naar binnen lokt. Koffie? zeg ik. Een vergadering die maar een paar…

per abuis

Er zijn uitzonderingen. Bij dat woord horen randgevallen, specialiteiten, zomers, boerenerven zonder blaffende hond, een moeder die beter is of…