Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: creaties

per abuis

Er zijn uitzonderingen. Bij dat woord horen randgevallen, specialiteiten, zomers, boerenerven zonder blaffende hond, een moeder die beter is of…