Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: de wereld

geen aanbevelingen

Gelukkig zijn er dichters die genoeg weten van geschiedenis, staat en virussen, sociale media en scheldwoorden, complotten en theorieën, de…

per abuis

Er zijn uitzonderingen. Bij dat woord horen randgevallen, specialiteiten, zomers, boerenerven zonder blaffende hond, een moeder die beter is of…

mens

Hoe klein je blijkt en kwetsbaar maar ook van een totaal andere wereld als je tussen de honderden auto’s staat…