In een droom op een knopje drukken en in het echt een klein
plofje horen en dan op zoek gaan naar dat wat

niet langer werkt zoals vaak in een spleet iets zwarts verdwijnt
of de kat nog in de deuropening en vlak achter je

een schim gebaart terwijl er natuurlijk niets apart gebeurt maar
alles tegelijk en angst daar hetzelfde is als hier.

Opstaan en dan kijken en niets vinden maar wel denken dat het
zelden nog over liefde gaat en bijna je mond

al opendoen zoals je die opent bij het opblazen van ballonnen,
boterhamzakjes, onweer en vuurwerk of het opmaken

van je ogen, en hem dan weer sluiten, kinderlijk verbaasd. In
bed terug maar niet gerustgesteld en toch weer

glijdend in de droom, schaduwen niet langer los en geluiden
alleen die van regen en een enkele auto verderop.