Terwijl de allerkleinste spaarzaam is met woorden bereikt hij
een groots effect, ook door een kleine pauze

tussendoor. Volgt eerst de naam van zijn favoriete dinosaurus,
daarna volgt een licht gegrom en het woord

‘carnivoor’, dat we ons dus niet vergissen in de afloop. Die
daar net boven vraagt bij het ontwaken of the

good guy won omdat er twee waren die streden voor hetzelfde
en de slechterik erg leek op een personage in

zijn favoriete serie, voor het gemak liet hij hem meespelen al
maakte zijn naam weinig indruk. Zo leerden zij

ons kansen in te schatten, het veld te overzien, de vijand met
charmes te verlokken, uit te schakelen en

te roepen onder luid gegiechel ‘did it, did it’ waarbij de tafel
in het midden enig houvast bood tijdens ons dansje.