Ik weet niet of u uw inner circle al verstevigd heeft dezer dagen
of dat u hem al gevonden heeft maar dat schijnt

belangrijker te zijn dan de voorraad wc papier of het bevriezen
van uw banktegoeden, het bezoek aan uw

schoonmoeder en het uitruimen van de schuur. Misschien dat
tijdens al deze handelingen het level vanzelf

bereikt wordt, daarvoor kunnen wij niet instaan, maar op blote
voeten schijnt het eerder voor elkaar te zijn, kontakt

met de aarde, hoe zompig ook want het gras is nog niet ingezaaid
en op het kale terrein kruipen de wormen tussen

uw tenen. Een gamebedrijf zou er een spel van maken en het met
winst verkopen en nog wat extra uitdagingen

aanbrengen zonder dat u het in de gaten heeft. Per slot van rekening
heeft u onderweg al uzelf overwonnen en leeft u nog.