Een boek per avond is een one-night-stand, alles in één keer
maar niet echt weten met wie en blij zijn de volgende

morgen alleen te zijn en geen vreemde jas te zien hangen aan
de kapstok. Na drie dagen ben je de naam van de

auteur al vergeten zoals je beslist niet meer weet of het Harry,
Piet of Jacques was en of hij nu wel of niet blond

haar had en overal. Op het hoekje van de tafel stapelen de
werken zich op, alles heeft een houdbaarheidsdatum,

je zou niet weten welke titel je aan je vrienden moet doorgeven,
maar desnoods druk je een exemplaar achterover.

Heel soms vergeet je de mooiste boekenlegger tussen de bladen,
een klein gilletje bij het gooien in de gleuf,

maar nooit het gevoel van opluchting dat de tas aan je arm leeg
is en de nieuwe exemplaren nog niet gearriveerd.