De lief noemde eens, bij een prachtig zoekgeraakt filmpje, dat
de originele opnamen door onbegrepen krachten

niet bedoeld waren gewist. Een keurige volzin die alles moest
verklaren terwijl hij toch niet zo van de uitleg is.

Van jou geleerd, zei hij. Niet die volzin maar dat niet moeten
uitleggen want als je iets uit moet leggen is er geen

verstandhouding en als er geen verstandhouding is waarom zou
je dan liefje heten, een wat kinderlijke conclusie

natuurlijk maar toch. En dat ik in staat was iemand iets te leren,
deed me een wonderlijk genoegen terwijl dat

helemaal niet mijn taak was en op ongevraagd advies leek, iets
waar wij beiden van gruwen. Jaren later is het nu,

de kopie is ook aardig om te zien maar die onbegrepen krachten
grijpen door en zomaar raakt bijna alles kwijt, onbedoeld.