Hangen we een bordje om met ‘niet zoenen’? Gaan we
afwerende gebaren maken als iemand te

dichtbij komt? Houden we enthousiaste knuffelaars buiten
de deur? Gaan we die kleffe monden die altijd

net iets te dicht bij onze eigen komen, dat getrek aan onze
arm, dat kneepje dat bij de schouder begint,

dat geknipoog daarboven, voorgoed uit de weg? Hoe doen
we dat met die officiële uitnodigingen waarbij

een hand beleefd is, eventueel een klein knikje door de knie
en morsen hoe dan ook verboden? Hoe

schermen we onszelf af van al dat gehunker naar contact
terwijl we in ons eentje zo gelukkig zijn?

Misschien dat we daar een versje van kunnen maken dat
we opzeggen alvorens.