Het van boven af aangestuurd worden, nu door mannen
met fraaie puntschoenen en bevroren lachjes,

en sancties bij het niet opvolgen van hun advies, doet denken
aan het doel, focus, resultaat van opgewekte doch

foute coaches die als minnaar mijn handelswegen altijd wat
onduidelijk vonden en om redenen van niets

meenden tot hoofdschuddend handen vasthouden en sturen
of de altijd aanwezige opmerking van de lief die

eerst de doelgroep wil vaststellen alvorens we een volgend
project beginnen laat staan voltooien alsook het

bezorgde weersvoorspellende gezicht van onze moeder die
winterkleding aanbeval bij lenteachtige

taferelen en het pas aarzelend verzet zodra de eerste kriebel
van wol ons in zweten deed uitbarsten.