Een lezer zegt dat rouw rauw kan zijn maar de schrijver was
zich niet bewust van dat proces. Misschien is

dat het schrijven wel, het noteren en fileren van een bepaald
gevoel maar met de precisie of nonchalance zelfs

waarmee een buitenstaander een ander ziet. Dichterbij komen
is gevaarlijk. We weten niet eens zeker of

de man van gisteren wel ‘meisje’ zei. Dokters deden dat of
suikerooms terwijl een broer het woord

verzelfstandigde en er een stoerdere versie van maakte, we
dachten dat hij boos was. Lang bewaarden we

alle brieven met de bedoeling daar een boek van te maken,
niet iedereen tenslotte ziet zijn moeder door

het keukenraam vliegen. De dood was als de computercrash
van jaren hiervoor, niets bleef over.