Een boom aan een touwtje, ach mevrouw, niemand zet zo
iets vast, uw ochtendlijk verkeren geeft een

totaal verkeerd beeld, het echte leven, daar ging het toch om,
u wilde toch ervaren hoe het was, wie zei

ook alweer dat alles voortkwam uit eigen keuzes en focuste
op doel en resultaat? Zijn auto stond op de

grens van de mooiste straat en deze en hij droeg zijn laptop
en gepoetste schoenen tot in de gang, hing zijn

colbert aan de sleutel van de kast en verdween weer voordat
iemand hem en zijn zwart glimmende, van een

plaatje uitgekozen, accessoire zag. Confrontaties van een lager
allooi waren soms best aantrekkelijk voor de vroege

morgen. Zij schreef hoe hij haar keerde, witte bleke handen
die zo zacht leken vergeleken met de rest.