We hebben een getuige van het leven nodig, iemand
die alles heeft meegemaakt en er nog steeds is

zoals een boom die zwijgend zijn plek innam terwijl
de soldaten langs hem marcheerden, de man

het touw uit de garage over de tak gooide, de vrouw
haar rokken opschoof, het kind de poes

begroef, de hond zijn poot oplichtte. We hebben het
leven nodig als getuige van onze wanhoop,

ons twijfelen, die passanten, de uitkomst, de goudgele
stinkende klaterende stroom, het gras

geel, bruin, groen, kort, lang, de tuinman die in rondjes
om ons heen draait en elke keer onze rok

keurig naar beneden trekt, een kat die hoog klimt, een
man die hem redt, een kind dat beneden wacht.