Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: pijn

verlaten stoelen

Bij het ritueel van de nacht vergat hij de ochtend. Alsof het niet lichter werd, de geluiden niet zwaarder, de…

een keer

O dat langgerekte tussen ons, dat hopeloze terloopse, dat bijna niet noembare. Dat verlies van tijd. Opkijken en de lege…