Er komen bij bepaalde leeftijden bezwaren die niet van fysieke
aard zijn zoals het claimen door rijmloze vrienden van

meisjes van minder allooi die ze dan toch vooral op de een of andere
wijze willen beschermen. Rijm is natuurlijk

verderfelijk. Het geven van vaderlijk advies terwijl van familieband
laat staan andere band sprake is. Het langdurig

en met toegeknepen ogen naar je kijken alsof alles dat je beweert
verzonnen is en terstond moet worden gecorrigeerd.

Het ongehoord en plotseling lachen om een niet gehoorde opmerking.
Het ontkennen van een gesprek van een week

daarvoor, het herhalen van hetzelfde gesprek. Het schouderophalen
na een vergissing die absoluut geen fout was maar het

ergste wellicht wel: het totaal ontbreken van enige prikkelende en
verleidelijke uitstraling, ooit lust geheten.