Op Google verschijnt de mededeling dat ‘het donkere thema
nu beschikbaar is’. Even lijkt het op jatten van

een meesterlijke gedachte, nu alleen nog distribueren. Maar
de tweede regel is dat het beter zoekt, prettiger,

dat donkere. Leven met de gordijnen dicht in plaats van open.
De buurvrouw doet het ook, straks is het een trend

in de buurt en niemand zal gek kijken als ook hier de bewoner
verhuisd lijkt of langdurig achter het bankstel

geschoven ware het niet dat we noch bankstel noch gordijn
bezitten. Dat zoeken dat dus als het ware

verlicht wordt want als iets prettiger wordt, is het lichter, is
natuurlijk het kenmerk van Google. Wij moeten nog

bewijzen dat we het zijn: hier, daar, aanwezig, in staat tot en
vooral zonnig en speurend naar bloemetjesbehang of zo.