Een vrouw vraagt verontwaardigd hoe of ik dat denk te gaan invullen?
Een literair podium? Ze schrijft iets op een lange lijst

en trekt dan haar hoofd omhoog en herhaalt de vraag. Ze zit in de ruimte
die ik straks ga delen en het is natuurlijk niet

de bedoeling dat ik haar vervang of opeens de scepter ga zwaaien of met
de kerstversieringen. Een bal hier, een bal

daar. Eenzelfde gesprek ontvouwt zich bij de uitleenbalie van de bibliotheek
die een centrale plek inneemt voor

de oudere vrijwilliger die aan een iets jongere man het koffiezetapparaat uitlegt,
ze doet zelfs het geluid ervan na, en hoe die

koffie zoveel lekkerder is met melk, weer maakt haar keel een whoess geluid,
maar een plotseling virus kan zeker ook

de oorzaak zijn. De man haalt een zakje op en neer in zijn kopje water, hij
zwijgt. Ik neig tot rebelsheid, ontvoering, obstructie, whisky.