Hoewel het handschrift keurig is en nergens onder de lijn duikt
of vlekkerig een emotie verraadt, zelfs

haast of gretigheid ontbreekt, kreukel of doorhaling, en het alle
jaren doorstaan heeft, het schrift nog

keurig in de kaft, is de inhoud het tegenovergestelde. Het juiste
voorbeeld van de schrijfster. Intelligent en

welbespraakt verslaat ze een periode in haar leven alsof alles in
balans is, er is beslist geen oorlog, armoede

is een deur verder, pijn betekent kiezen op elkaar en straks gaat
ze gewoon weer studeren, mannen zoeken,

eieren rapen, in het weekend melken, bij gelegenheid dansen en
B. overtuigen van haar charme. Dat laatste is

het meest schrijnend: iemand heroveren die allang vertrokken is,
nooit belangstelling toonde laat staan echt is.