Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

bovenop

Lang was mijn methode niet geoorloofd: ik mocht net
zo min met een hoofdletter beginnen elke

nieuwe regel als punten en komma’s weglaten, ik kon
ook niet oeverloos nieuwe berichten maken op

tijdstippen die niet gepast waren en zeker was het van
groot ego getuigend alles te delen tot in

Friesland en daar maar ook hier hadden ze helemaal niets
met dermate grote personen tenzij ze

een veldslag hadden gewonnen in een vooroorlogs jaar
of in de verte nog familie bleken. Terwijl nu dus

iedereen kwistig met kapitalen strooit en de interpunctie
moedwillig vergeet en alsnog gezinsleden

en andere aardbewoners overtreft in grootte en belang en
niet eens hoeft te kibbelen voor tussendoortjes.

« »