De ergerlijke gewoonte in een biebboek verbeteringen aan
te brengen dan wel strepen te trekken en uitroeptekens,

is te vergelijken met het uitroepen van een groot ego dat
zichzelf vergelijkt met dichters van stand, mannen

van statuur en bewezen krachten op welk gebied dan ook.
Zoals moeders die beter weten en coaches die

met priemende vinger sturen, ongewenst ingrijpen en voor
je eigen bestwil en familieleden die eerst

je figuurtje ronddraaien, vervolgens loslaten en dan een duwtje
geven in een geheel tegengestelde richting. Boetes

graag voor dit soort inmenging en vertoon van wijsheid, een
niet te ontlopen taakstraf en een verbod op

het lenen van boek en persoon. Potloden, pennen en pijlen
achter slot en grendel. Handen op de rug.