Als we alle feestdagen schrappen, hoogtijdagen niet vieren, open
eindes onbenut laten, familiedagen zonder doen en

de seizoenen niet meetellen, houden we tweeëneenhalve dag over
waarop we samen waren, ontbijt bij die

halve dag niet meegerekend. Zoiets kan natuurlijk als je stelt dat
je ook een relatie hebt met de groenteboer of

de zuivelmevrouw in de supermarkt, besluiteloos bent of steeds op
andere gedachten komt en in plaats van

kwartjes hele rijksdaalders laat vallen. We spreken in de verleden
tijd en passen ons repertoire niet aan. Agenda’s

liggen nooit boven op elkaar, bovendien heb ik de jouwe, en een
wisselend besef van tijd, belang, boodschap en

gezinssamenstelling alsmede een verharde opstelling inzake liefde,
afhankelijkheid en aantallen, helpt niet echt.