De een trekt ons bijna op schoot, de ander duwt ons de deur
uit. Schermt de een zich af met de handen,

de ander tilt ons uit het midden op en draait ons rond. Bij het
ene gezin is er overlegd, bij de ander gebeurt

het spontaan, op straat zijn er bijna botsingen en in de winkel
hijgt er wat in de nek. Het ene gesprek

gaat alleen hier over, het ander doet alsof er niets veranderd is
en de toekomst is nog een mooi zonnig

eiland maar wordt gekleurd door een onrealistische blik. Is de
een blij dat alle ruis verwijderd is, de ander

gaat gillen in de stilte en weet de een het zeker, de ander is aan
twijfels onderhevig. Met alle opties open maar

nog zonder overtuigend bewijs, kent een eerste het scenario terwijl
een ander dat nog weifelend schrijft.