Er is altijd het gevoel dat dit veroorzaakt is door mijn nalatigheid,
ik bleef hangen aan de deurpost en mijn jasje

scheurde uit maar erger, bleef zitten aan de knop waardoor ik bloot
verder liep en het niet in de gaten had. Ik ben degene

die zich verontschuldigt als u tegen me aan botst en ik ben er bijna
van overtuigd dat door het niet opvolgen van iets,

een instructie, een afspraak, een gevoel zelfs, de gevolgen zo groot
zijn dat u er last van heeft. Dat kan zelfs een ziekte

zijn, al zijn er grappiger voorbeelden zoals het kwijtraken van drie
antieke auto’s, vrouw en hond, het noodgedwongen

wisselen van baan of provincie en haaruitval. Daarbij doe ik alsof
ik zelf geen schade ondervind, bloot zijn is alleen

maar wat fris, maar de schuld neem ik op me. Dat moet u weer een
goed gevoel geven want zij is verantwoordelijk dus u niet.