Van beneden komt het geluid van de jaarlijkse feesten. De buurman
verzamelt zich zijn vrienden en behalve zijn geklater

horen we nu in twintigvoud het legen van de blazen van de mannen
terwijl de hond daarnaast verontrust aanslaat.

Even verzin je je kinderen thuis en vraag je je af of je voldoende eten
in huis hebt maar meestal hoorde je die boven

je hoofd en niet onder je lichte voeten. Dan fantaseer je een ruzie, een
worstelpartij, ongelooflijk veel snode plannen en

het illegaal afsteken van vuurwerk, bijna zit je al met je vingers in je
oren en je mond open. Een schelle stem komt

tussenbeide, was er een romance die je gemist hebt? Heeft nog iemand
anders een moeder? Sigarettenrook komt naar binnen

terwijl een roffel langs de treden van de lange trap een lijk moet zijn
dat naar beneden geworpen wordt. De hond huilt.