Een reden zoeken is vaak hetzelfde als een smoes verzinnen, je
kunt nu eenmaal niet, de agenda is te vol, er is

een virus uitgebroken, de temperatuur is beneden nul, de trein
staat in een weiland en het donker heeft je

omsloten. Hoe gezond is het niet om in plaats van af te strepen
en een kruis te zetten in je agenda door

die hele dag gewoon de bladzij uit te scheuren en te doen alsof
de datum niet bestaat, de hele week gewoon

vakantie is, Timboektoe, here I come. Niemand te herkennen
daar en de temperatuur aangenaam.

Het bestaan niet te zien als een verschijnen op het juiste moment
maar juist het verstoppen van jezelf op die

ogenblikken die er helemaal niet toe doen, per slot van rekening
draait de wereld niet om jou, alleen Timboektoe misschien.