Poëzie leidt ons naar een duistere plek, zegt de
organisator van een volgend festival.

Hij bedoelt: optredens in een garage ergens in
de sluipwegen rond de hoofdstad en

kwijtmaken van route en aanvangstijden. Zelf
had ik graag eens gewild dat mijn verzen

mijn kinderlijke angsten bevatten of mijn uitstel
van beleidsmatige zaken, mijn

vingers langs deze gangen alleen en opnamen
van de schreeuwende buurman die bij

temperaturen als deze op het balkon oreert. Dat
u weet dat de wereld rot is, drie hoog

achter geen enkel uitzicht biedt en in de supermarkt
het A-merk het beste drinkt.