Misschien is het oeverloos delen van deze
gedachten wel van dezelfde orde

van grootte als het uitdelen van overbodige
lunchpakketten aan de studenten die

eenmaal op het station de voorkeur geven
aan de kleffe praktijken aldaar.

Misschien ook wel is het dezelfde handeling
als het kopen van mijn favorieten

in plaats van het beduimeld lenen op de kille
ontmoetingsplek of het bestellen van

zwarte jurkjes die immers al met z’n dertigen
hangen te wachten in mijn winterkasten.

Men zou geen winterkast moeten bezitten en
de student moeten ontmoeten samen

met de overige gegadigden en gedachten als
deze zouden misschien niet ontstaan.