De meeste zoektochten van vrouwen, zo
zegt een citaat van een gefrustreerd
medelid, betreffen niet

het vinden van zichzelf, de heilige graal
of het balansrijke midden, maar De Man.
Nu kan hij evenwel prachtig

gesitueerd zijn in dat heilige midden en
heus kan een status bereikt worden van
evenwicht maar niets

gaat gepaard met te snel rijden, vloeken,
drinken, heimwee naar de verten of ander
relativerend vermogen. Grote

boeken, zegt zij, hebben geen vrouwelijke
voorbeelden die mijn bewondering oogsten
omdat een enorme honger naar

zichzelf allereerst, ontbreekt. Wij gaan dus
terstond en vandaag nog alle liefjes onder
de auto schuiven en hele maaltijden

wijden aan onszelf, daarbij niet gehinderd
door waardeoordelen van derden en
frustraties van gelijken.