Kun je het heimwee voelen naar plaatsen die je
nooit bezocht heb nog, steden waarin je nooit
woonde nog, mensen die

je niet eerder zag nog? Je de geuren herinneren
van vertrekken waarin je niet eerder vertoefde,
smaken proeven van gerechten die

niet eerder aan jouw tafel geserveerd werden?
Kun je weten wat er om de bocht van de weg
gebeurde of welk gebouw er verscheen

achter de dijk, hoeveel water er tegengehouden
werd en met welke strijd? Welke planten je
moest gebruiken om nu

de pijn in je hart tegen te gaan? Bukkend door
weilanden vol lage fruitbomen is het bijna alsof
je lengte afgemeten wordt aan

dat verleden. Een moeder maant tot drie toeren
breien, een vader tot het melken van de beesten,
een God tot leven naar beste weten.