Mevrouw de Z. zat een half uur in een lege zaal en deed
bijna mee met de teambuilding van de meisjes

van gang A., de heer B. zocht een adres en had een gedicht
af dat weliswaar niet rijmde maar heel goed

verwoordde wat we allemaal bedoeld hadden en Y. had
mijn naam op de kaart geschreven in plaats van

de zijne, hun bloemen stonden uitzonderlijk lang en op de
foto van de enorme bos zagen ze allemaal

een stukje van mijn huis hoewel mevrouw W. meende een
engel te zien die vanaf het plafond naar

beneden kroop. Of er wel iets van het Paasmaal naar mij
gebracht werd? Dat ik niet in mijn eentje alles

ging uitlezen nu en hoe was het nu ook alweer, had ik gewoon
vakantie? En de Z. gilde dat ze op gang D. woonde!