Interview met Mandy Eggerding

“Eigenlijk loopt het fysieke, het lichamelijke door alles wat ik doe.”