Gesprek met recensent Marc Bruynseraede

“Neem de poëzie weg en we kunnen mensen meteen door robots vervangen”