Interview met Willem Tsjebbe Oostenbrink

“Poëzie schrijven betekent voor mij betekenis geven, dan wel een zoektocht naar zingeving.”