(gelukkig weten de kleine vingertjes ook de storm in Vivaldi’s Vier Jaargetijden te vinden,
Haarlem, 5 januari 2020)