Kort interview met Kamiel Choi

“Het schrijven is mijn invulling van het ‘goede leven’ van Aristoteles”