“er is het vergeten dat geen pijn meer doet
de schim van een buitengods bestaan:”

Simon Vinkenoog, uit: Alice in Wonderland,
uit: Wondkoorts