Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

haar inhoud

Er zijn mensen die menen dat alleen poëzie kan helpen
of dat als we samen ons maar herinneren aan

de liefde, we wandelen in het licht en met dat alles genoeg
verzameld hebben om tegenstand te

bieden aan. Ik zou eerder niets zeggen en zeker niet over
liefde beginnen en zoals mijn scherm somwijlen

doet, oud en in gebreke, zwart blijven. Toch herinnerde
ik me een innige brief aan een man die

van niets wilde weten terwijl er vallende mensen uit hoge
torens kwamen en woorden als ‘laten wij dan

toch in hemelsnaam’ en opgewonden proberen de resten
bij elkaar te houden. Grimmig en onverzettelijk

antwoordde hij dan dat ik volwassen moest worden, een
beetje zoals nu, door nergens in te geloven.

 

 

« »