Nu we de gebeurtenis van twee jaar geleden in één
stap hebben samengevat, 69 pagina’s

samengeperst op een hardblauwe usb-stick die soepel
in zijn borstzak gleed, de

vogels zich in de lucht keren en zomaar even blijven
hangen met al dat zilverwit recht boven

de kastanjebomen voor het raam, toppen die nauwelijks
bewegen en reeds weer dunner wordend

ijle lichte lucht laten zien, de zee bijna zichtbaar, en
de beesten tot stilstand zijn gekomen,

botsend, struikelend, sissend, kijken we verbaasd om
ons heen en vragen we ons af wat we

zijn vergeten: de jaren zelf of hem op het hart drukken
voorzichtig te zijn met de inhoud van zijn hemd.