elk huis waar ik kom is een boek
vol strepen, ezelsoren

ik heb een streep gezet onder Schuur
en zijn onheelbare wonden

een dichter reist om achter te blijven
hij weet van schaamte, erfenis

er was zijn hals waaraan ik dacht
met behoud van weten wie hij was

maar wat doe ik
met een huis waar in gelegen is
en met het donker dat niet went?

Tijs van Bragt, Kruisbestuiving (IM Koos Schuur)