(En, in de omgeving van Y, het broeden
Van merels, haar zuinige vleugel beweging,
Het gesis en de ritsel in de slaap der dieren.)

Nic van Bruggen, Les Alentours d’Y
uit: IV, het branden