Ik weet niet hoe ik dit opschrijven moet:
dit besluit eigenlijk om geen

woord meer aan de kwestie te wijden.
Vervolgens behandel ik alles

opnieuw, weer doorloop ik mijn wereld.
Elke eerste een nieuw begin, elke

maandag een frisse start, een verjaardag
een mijlpaal zodat of

om en natuurlijk elke tweede zoals elke
laatste: ik besluit niets

meer te zeggen over. Had ik dat al vermeld?
En toch gaat misschien

alles wel hierom: dat we zelf onze grootste
criticus zijn èn besluitvaardig.