Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

de contouren

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Lied 769, vers 1
uit de Dienst van Woord en Gebed bij
het afscheid van een familielid

 

 

« »