The Heart asks Pleasure – first –
And then – Excuse from Pain –
And then – those little Anodynes
That deaden suffering –

And then – to go to sleep –
And then – if it should be
The will of its Inquisitor
The priviledge to die –

Het Hart vraagt Vreugde – eerst –
En dan – Vrijstelling van Pijn –
En dan – die kleine Pilletjes
tot stillen van het lijden –

En dan – te mogen slapen –
En dan – als dat de wens
van zijn Inquisiteur zou zijn
Het voorrecht om te sterven –

Emily Dickinson, uit: Gedichten
vertaald door Louise van Santen