Misschien kan het ook niet anders:
Dit langzaam schuifelen van de

Tijd, dit indelen in hoofdstukken en
Eerst moeten verder lezen, uit

Lezen zelfs voordat ik kan beginnen
Met het schrijven zelf

Misschien ook is het alles dat er is:
Uitstel voorbehouden aan

Herstel, aarzelen samengaan met
Doen, niet wetend of

Iemand dan mezelf mij genadig is
En dat uiteindelijk